रक्षा सम्पदा निदेशालय
मध्य कमान
17, करिअप्पा रोड,लखनऊ छावनी - 226002

नाम पदनाम टेलीफोन नंबर
एसटीडी कोड कार्यालय आवास वीओआईपी नं
जी एस राजेश्वरन प्रधान निदेशक 0522 2482401
2483913
2480425(फैक्स)
8527633877 3001
एनवी सत्यनारायण निदेशक 0522 2483592
2480425(फैक्स)
7291977467 3002
डीएन यादव निदेशक 0522 2483536
2480425(फैक्स)
9411115111 3003
भावना सिंह निदेशक   2480719 9839723410  
पुष्पेंद्र सिंह निदेशक 0522 2483792
2480425(फैक्स)
9582351955 3005
अजय कुमार चौधरी उप निदेशक 0522 2482402
2480425(फैक्स)
9935497755 3006
मोनी वर्मा एडीईओ 0522 2483633
2480425(फैक्स)
8090802879  
मुख्य अधिशासी अधिकारी  
स्टेशन नाम टेलीफोन नंबर  
एसटीडी कोड कार्यालय आवास  
आगरा विनीत कुमार  0562 2227379
2227380(फैक्स)
7300761793 3101
इलाहाबाद मो. समीर इस्लाम 0532 2422121
2420193(फैक्स)
2623991/
9717386119
3102
अल्मोड़ा वरुण कुमार 05962 230049
234121(फैक्स)
  3103
बरेली विवेक सिंह 0581 2421127
2510987(फैक्स)
7658830242 3104
चकराता आर एन मण्डल 01360 272220
272502
9557084219 3105
क्लेमेंट टाउन कौशल गौतम  0135 2972966
2642467
9412277669 3106
दानापुर देवांशु चौधरी  06115 227414
225965(फैक्स)
7807015777 3107
देहारादून अभिनव सिंह 0135 2756814
2750712 (फैक्स)
9769733930 3108
अयोध्या यशपाल सिंह 05278 224325
220387(फैक्स)
9839044960 3109
फतेहगढ़ सुधीर कुमार 05692 234559 9837891089 3110
जबलपुर अभिमन्यु सिंह  0761 2623872
2622302
2623872(फैक्स)
6262101555 3111
कानपुर अनुज गोयल 0512 2381285
2382874(फैक्स)
2380203
9811168276
3112
लेंसडाउन शिल्पा गुआल 01386 263083
262214(फैक्स)
262238/
8630270419
3114
लंढोर अभिनव सिंह 0135 2632687 9769733930 3113
लखनऊ विलास एच पवार 0522 2480037
2480610(फैक्स)
2482904/
7754847474
3115
मथुरा अभिजीत भानावत 0565 2470178
2471623(फैक्स)
8619209057 3116
मेरठ ज्योति कुमार 0121 2643400
2645588
2644418(फैक्स)
2643574/
9690001100
3117
महू राजेंद्र चंद्र कांत जगताप  07324 273226
229012 (फैक्स)
9689931300 3118
नैनीताल वरुण कुमार 05942 235380
232403(फैक्स)
  3119
पचमढ़ी रमेश एन  07578 252027
252441
9677440053 3120
रामगढ़ एम एस हरिविजय 06553 222228 222383/
7781018290
3121
रानीखेत नागेश कुमार पांडे  05966 220228,
220614(फैक्स)
9410538327 3122
रूड़की ज्योति कुमार 01332 271184
274813(फैक्स)
274812 3123
शाहजहाँपुर जिज्ञासा राज  05842 280852
280633(फैक्स)
234226/
9452801135
3124
वाराणसी आकांक्षा तिवारी 0542 2503215
2500212(फैक्स)
9575962911/
9205720719
3125
रक्षा सम्पदा अधिकारी
आगरा विद्याधर वासुदेव पवार  0562 2225457/
2227136 (फैक्स)
2227390/
9422223312
3201
इलाहाबाद अजय कुमार सहगल 0532 2421452
2421466(फैक्स)
7376117356 3202
बरेली कुनाल रोहिल्ला 0581 2421349
2420017(फैक्स)
2510319/
6375393348
3203
भुवनेश्वर हेमंत जैन  0674 2302631
2300345(फैक्स)
7742583955 3204
दानापुर  बी के श्रीवास्तव (एडीईओ) 06115 223160 9758228534 3205
देहरादून  कौशल गौतम      9412277669  
जबलपुर राजीव कुमार 0761 2627075
2600808(फैक्स)
7223833433 3206
लखनऊ विकाश कुमार बिशनोई 0522 2480722
2482484(फैक्स)
9982017301 3207
मेरठ हरेन्द्र सिंह  0121 2652865
2667390(फैक्स)
2973612/
9412241122
3208
महू सपन कुमार 07324 277271
226738(फैक्स)
7225845456 3209
वरुण कुमार