रक्षा सम्पदा निदेशालय,
उत्तर कमान,
नरवाल पईं, पोस्ट ऑफिस सतवारी, जम्मू छावनी -180003

नाम  पदनाम  टेलीफोन नंबर 
    एसटीडी कोड  कार्यालय  आवास  वीओआईपी नं
अनुज शर्मा  प्रधान निदेशक  191 2430600
2456477 (Fax)
2957970 5001
परषोतम लाल  निदेशक  191 2430649 2430619
8968645617
 
5002
पुष्पांजलि रावत  सहायक निदेशक  191 2431960 7088112000 5003
हितेश धीमान  एडीईओ  191 2430724 9996676929  
ईपीएबीएक्स नं   191 2454671    
मुख्य अधिशासी अधिकारी   
स्टेशन नाम  टेलीफोन नंबर 
एसटीडी कोड  कार्यालय  आवास  वीओआईपी नं
बादामीबाग  जोहंस विकास  194 2466575 9650980408  5101
2465451 (फैक्स)  
रक्षा संपदा अधिकारी   
स्टेशन  नाम  टेलीफोन  नंबर 
      एसटीडी कोड कार्यालय  आवास  वीओआईपी नं
लेह  रवीन्द्र  1982 251447 (टेलीफैक्स)
2602483
9873960400 5202
श्रीनगर  भूपति रोहित  194 2467206 (टेलीफैक्स) 24657528
9419021144
5203
ऊधमपुर  हेमंत यादव  1962 242182
242283
9596234999 5204
एडीईओ             
स्टेशन  नाम  टेलीफोन नंबर 
    एसटीडी कोड कार्यालय  आवास  वीओआईपी नं
बारामूला  फैज ए बुच 1952 238075 (टेलीफैक्स) 9419083059
9796301775
9596559493
5201
राजौरी  हिमांशु शर्मा  1962 261694 (Telefax) 9419280832